Logística

Al nostre laboratori solem seguir uns patrons de treball que pensem que faciliten la feina i proporcionen una millor coordinació amb els nostres clients:

L’horari de Indental és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30.

Per tal de realitzar les feines el millor possible demanen als nostres clients tenir les feines 4 dies al laboratori. (exceptuant adobs i feines més immediates).

En alguns casos es fan excepcions sempre i quan s’hagin concretat les dates previament amb el laboratori.

El servei de missatgeria corre a càrrec del laboratori que és qui s’encarrega dels enviaments i de les recollides.