Productes

A Indental realitzem una ampli ventall de productes dentals d’alta qualitat i amb un gran resultat estètic i funcional en tot tipus de pròtesis.

Pròtesis removible

 • Adobs
 • Pròtesis complerta
 • Pròtesis parcials de resina
 • Pròtesis removible metàl.lica
 • Plaques de descàrrega
 • Provisionals
 • Pròtesis personalitzades (maquillatges, fronts estètics, personalització peces dentals)
 • Pròtesis per a pacients amb al.lergia
 • Ferul.les de blanquejament

Pròtesis mixta implantosuportada

 • Pròtesis híbrida
 • Pròtesis sobre barra Dolder o Ackermann
 • Pròtesis sobre boles
 • Pròtesis sobre Locators

Pròtesis fixa

 • Corones metall ceràmica
 • Corones sobre implants
 • Corones de zirconi
 • Corones telescòpiques
 • Ponts Maryland
 • Corones Venner
 • Corones Richmond
 • ”hombro” ceràmic
 • Incrustacions (composite, metall, …)

Soldadures: Soldem tot tipus de metalls nobles, semi-nobles i aleacions de qualsevol metall.